Kancelaria gwarantuje rzetelność w prowadzeniu spraw, a jednocześnie indywidualne i życzliwe podejście do klienta. Zapraszamy do zapoznania się ze specjalizacją oraz ofertą Kancelarii.

O mnie

• Uprawnienia / aplikacje

Adwokat, członkini Izby Adwokackiej w Katowicach - uprawnienia do występowania we wszelkich sprawach przed sądami powszechnymi oraz polubownymi (arbitrażowymi), Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym

Egzamin adwokacki zdany z najlepszym wynikiem w Izbie Adwokackiej w Katowicach

Ukończona aplikacja ogólna w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie

• Wykształcenie

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, obrona pracy magisterskiej w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod kierunkiem prof. Jerzego Pisulińskiego, pod tytułem "Odpowiedzialność odszkodowawcza w sprawach o odmowę oraz uniemożliwienie legalnego przerwania ciąży w Polsce"

Stypendystka programu LLP Erasmus na Uniwersytecie w Sewilli w Hiszpanii

Znajomość języka angielskiego i hiszpańskiego

• Specjalizacja

Specjalizacja w zakresie prawa medycznego i bioetyki:

• ukończone studia podyplomowe "Prawo Medyczne i Bioetyka" na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krawkowie, praca dyplomowa pod tytułem "Refundacja leków - ocena regulacji".

• ukończony z wyróżnieniem kurs (the MOOC) na Uniwersytecie Lund w Szwecji z zakresu ochrony praw seksualnych i reprodukcyjnych ("Global perspectives on sexual and reproductive health and rights")

Specjalizacja:

prawo medyczne i bioetyka

• Prawo medyczne i bioetyka

W zakresie prawa medycznego i bioetyki zdobywałam wiedzę teoretyczną oraz praktyczną. W czasie aplikacji adwokackiej obsługiwałam jeden z największych szpitali na Śląsku, reprezentując klienta w procesach sądowych z zakresu błędów medycznych.

Obecnie świadczę stałą obsługę prawną na rzeczy przychodni oraz lekarzy. Dysponuję wiedzą z zakresu regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, prowadzenia dokumentacji medycznej, aspektów udzielania świadczeń zdrowotnych, finansowania systemu opieki zdrowotnej w tym kontraktowania z Narodowym Funduszem Zdrowia, praw i obowiązków pracowników medycznych oraz pacjentów. Ponadto specjalizacja w prawie medycznym umożliwia prowadzenie procesów z zakresu zasad odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej pracowników medycznych, a także podmiotów leczniczych.

Aktywna współpraca z lekarzami o różnych specjalizacjach umożliwia poznanie i zrozumienie aspektu medycznego, które kolejno ułatwia przygotowanie strategii procesowej.

Każdą sprawę traktuję poważnie i w każdą angażuję się w pełni oraz w każdej dochodzę do źródła problemu.

• Kancelaria oferuje dla podmiotów leczniczych:

• stałą obsługę prawną, w tym z zakresu zamówień publicznych
• reprezentowanie klienta w sporach związanych z Narodowym Funduszem Zdrowia, w tym wnoszenie środków zaskarżenia oraz zażaleń do Prezesa NFZ
• pomoc prawną przy polubownym rozwiązywaniu sporów zmierzającym do uniknięcia procesu sądowego,
• reprezentowanie klienta w sporach sądowych cywilnych, karnych i administracyjnych
• doradztwo prawne w zakresie prawa pracy, w tym zatrudnianie personelu medycznego,
• szkolenia dla pracowników dotyczące prawa pracy oraz prawa medycznego, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej

• Oferta indywidualna lekarzy:

• reprezentacja prawna przed organami samorządu lekarskiego, związana z odpowiedzialnością dyscyplinarną;
• reprezentacja prawna przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych związanych z odpowiedzialnością odszkodowawczą oraz karnych związanych z zarzutami popełnienia przestępstwa spowodowania uszczerbku na zdrowiu albo nieumyślnego spowodowania śmierci.

• Oferta dla pacjentów:

• reprezentacja przed sądami powszechnymi w sprawach odszkodowawczych z tytułu błędów lekarskich
• udzielanie porad prawnych z zakresu prawa medycznego

Kontakt

Kancelaria czynna w godzinach:

PN - CZW • 9.00-18.00
PIĄTEK • 9.00-14.00

Proszę o kontakt telefoniczny lub drogą mailową celem wcześniejszego umówienia spotkania.

Istnieje możliwość udzielenia pomocy prawnej w dni wolne od pracy, jak również poza przyjętymi godzinami pracy.

A• ul. Brzozowa 28a
40-170 Katowice

T• 502 935 969
E• plaszczyca.adwokat@gmail.com